Русский язык
Кыргыз тили

Способы оплаты

Банковская карта

Оплата банковской картой возможна через интернет через систему электронных платежей.

Вход в платежный терминал находится в Вашем Личном кабинете.

Мы принимаем платежи по следующим банковским картам

     

Төлөм ыкмалары

Банк картасы

Кредит карта аркылуу төлөө Интернет аркылуу электрондук төлөм тутуму аркылуу жүргүзүлөт.

Төлөм терминалына кирүү Жеке кабинетиңизде жайгашкан.

Төлөмдөрдү төмөнкү банк карталары менен кабыл алабыз